Idrettsstipend og Edvard B. Hegbom sin ærespris
Edvard B. Hegboms ærespris og idrettsstipend
Voss Idrottsråde har i 2016 vedteke justering av statuttane for minnefondet. Dei nye statuttane finn ein under fana Æresprisar


"Edvard B. Hegbom sin heiderspris. Denne heidersprisen skal delast ut til ein idrottsleiar styret for fondet meinar har gjort ein framifrå innsats for idrottsarbeidet mellom born og ungdom i Voss kommune. 

Eit eller fleire idrottsstipend som skal delast ut til idrottsutøvarar under 18 år på Voss, uansett idrott, som styret for fondet meinar har gjort den største sportslege framgang i føregånde år. Saman med stipendet skal det delast ut eit synleg bevis for tildelinga." 


Velkommen til Voss Idrottsråd.

 
Idrottsråda er frå 1987 lovfesta organ som kvar kommune skal oppretta. Idrottsrådet er oppretta for at idrottslag, organisasjonar og klubbar skal ha eit eige fellesorgan i kommunen, valt av laga sjølve for å samordna, prioritera, fremja og fylgja opp laga sine interesser overfor kommunen og koordinera arbeidet laga imellom. Idrottsrådet si hovudoppgåve er difor å arbeida for best mogleg rammevilkår for idretten i den enkelte kommune.


Voss er kjent for sine mange store vinteridrettsutøvarar. I høve til folketalet, som i kommunen er om lag 15000, ligg nok Voss på verdstoppen når det gjeld både deltaking og medaljar i OL - og VM samanheng. I Albertville hadde Voss ni deltakarar i den norske OL-troppen inkludert Hilde Synnøve Lid som deltok i demonstrasjonsgreina Freestyle hopp. Medaljestatistikken for OL nedanfor talar for seg sjølv. I tillegg kjem ei rekkje VM-medaljar, utallige NM-medaljar og fleire sigrar i verdscupen .   Sjå oversikt  link

 


Aktuelle linkar
Årsmøte 10.juni.2021 kl 19 Scandic Hotell

Innkalling til  Årsmøte

 

Scandic  Hotell Voss

10.06.2021 kl 19-21

 

Saksliste:

Helsing fra leiar Vestland idrettkrets 

Nils R Sandal.

Inkludering og likestilling i Idretten.

Årsmøte saker 
Linkar
Send oss ei melding (Mail) dersom du har linkar som burde vore med, eller om du finn linkar her som ikkje fungerer.

Lover og regler i idretten: Linker her

Idrettslinkar: Linker her

Div.lokale linkar: Linker her

Andre idrettsråd Linker her


Idrettsstipend og Edvard B. Hegbom sin ærespris
Edvard B. Hegboms ærespris og idrettsstipend
Voss Idrottsråde har i 2016 vedteke justering av statuttane for minnefondet. Dei nye statuttane finn ein under fana Æresprisar


"Edvard B. Hegbom sin heiderspris. Denne heidersprisen skal delast ut til ein idrottsleiar styret for fondet meinar har gjort ein framifrå innsats for idrottsarbeidet mellom born og ungdom i Voss kommune. 

Eit eller fleire idrottsstipend som skal delast ut til idrottsutøvarar under 18 år på Voss, uansett idrott, som styret for fondet meinar har gjort den største sportslege framgang i føregånde år. Saman med stipendet skal det delast ut eit synleg bevis for tildelinga." 


Linker
Idrettsstipend og Edvard B. Hegbom sin ærespris
Edvard B. Hegboms ærespris og idrettsstipend
Voss Idrottsråde har i 2016 vedteke justering av statuttane for minnefondet. Dei nye statuttane finn ein under fana Æresprisar


"Edvard B. Hegbom sin heiderspris. Denne heidersprisen skal delast ut til ein idrottsleiar styret for fondet meinar har gjort ein framifrå innsats for idrottsarbeidet mellom born og ungdom i Voss kommune. 

Eit eller fleire idrottsstipend som skal delast ut til idrottsutøvarar under 18 år på Voss, uansett idrott, som styret for fondet meinar har gjort den største sportslege framgang i føregånde år. Saman med stipendet skal det delast ut eit synleg bevis for tildelinga." 


Aktuelt og nyhende
Edvard B. Hegboms ærespris
Medlemskontigent
Medlemskontigent for idrettslaga i VIR
 
Idrettsstipend og Edvard B. Hegbom sin ærespris
Varslingskanal for doping i idretten
Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

Flyktninger
 

Voss Idrottsråd
Epost: post@vossidrottsraad.com
        Rediger