Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

Har stor tro på varslingskanalen

Antidoping Norge håper nå alle som vet noe om mulig dopingbruk vil ta i bruk den nye varslingskanalen. Norges idrettsforbund deler oppfordringen.

- Idrettsforbundet ønsker velkommen Antidoping Norges etablering av varslingskanalen. Etter revisjonen av World Anti-Doping Code (WADC), som nå er inkorporert i NIFs lov, har etterretning og varsling blitt løftet som gode virkemidler i antidopingarbeidet; ved siden av tradisjonelle dopingtester. Jeg har stor tro på at det nye varslingssystemet også vil øke bevisstheten om antidopingarbeidet, og bidra positivt til å sikre en ren idrett og fair play, sier Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident i Norges idrettsforbund.

 

Den nye varslingskanalen finner du her:

http://www.antidoping.no/om-antidoping-norge/nyheter/ny-anonym-varslingskanal-for-doping-i-idretten/

 

- Varslingskanalen vil gjøres tilgjengelig på en egen side på idrettsforbundet.no torsdag 10. mars, og vi oppfordrer også særkretser, regioner, idrettsråd og idrettslag til å gjøre det samme.


Videresend gjerne denne mailen til alle idrettslag i din kommune.

 

Hilsen fra

Anne-Kristine Aas

seniorrådgiver/prosjektleder

Tlf: +47 55 59 58 05
Mob: +47 419 00 995

Hordaland idrettskrets

Norges idrettsforbund

www.idrett.no/hordaland
www.facebook.com/hordalandidrettskrets 


Velkommen til Voss Idrottsråd.

 
Idrottsråda er frå 1987 lovfesta organ som kvar kommune skal oppretta. Idrottsrådet er oppretta for at idrottslag, organisasjonar og klubbar skal ha eit eige fellesorgan i kommunen, valt av laga sjølve for å samordna, prioritera, fremja og fylgja opp laga sine interesser overfor kommunen og koordinera arbeidet laga imellom. Idrottsrådet si hovudoppgåve er difor å arbeida for best mogleg rammevilkår for idretten i den enkelte kommune.

Aktuelle linkar
Linkar
Send oss ei melding (Mail) dersom du har linkar som burde vore med, eller om du finn linkar her som ikkje fungerer.

Lover og regler i idretten: Linker her

Idrettslinkar: Linker her

Div.lokale linkar: Linker her

Andre idrettsråd Linker her


Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

Har stor tro på varslingskanalen

Antidoping Norge håper nå alle som vet noe om mulig dopingbruk vil ta i bruk den nye varslingskanalen. Norges idrettsforbund deler oppfordringen.

- Idrettsforbundet ønsker velkommen Antidoping Norges etablering av varslingskanalen. Etter revisjonen av World Anti-Doping Code (WADC), som nå er inkorporert i NIFs lov, har etterretning og varsling blitt løftet som gode virkemidler i antidopingarbeidet; ved siden av tradisjonelle dopingtester. Jeg har stor tro på at det nye varslingssystemet også vil øke bevisstheten om antidopingarbeidet, og bidra positivt til å sikre en ren idrett og fair play, sier Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident i Norges idrettsforbund.

 

Den nye varslingskanalen finner du her:

http://www.antidoping.no/om-antidoping-norge/nyheter/ny-anonym-varslingskanal-for-doping-i-idretten/

 

- Varslingskanalen vil gjøres tilgjengelig på en egen side på idrettsforbundet.no torsdag 10. mars, og vi oppfordrer også særkretser, regioner, idrettsråd og idrettslag til å gjøre det samme.


Videresend gjerne denne mailen til alle idrettslag i din kommune.

 

Hilsen fra

Anne-Kristine Aas

seniorrådgiver/prosjektleder

Tlf: +47 55 59 58 05
Mob: +47 419 00 995

Hordaland idrettskrets

Norges idrettsforbund

www.idrett.no/hordaland
www.facebook.com/hordalandidrettskrets 


Linker
Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

Har stor tro på varslingskanalen

Antidoping Norge håper nå alle som vet noe om mulig dopingbruk vil ta i bruk den nye varslingskanalen. Norges idrettsforbund deler oppfordringen.

- Idrettsforbundet ønsker velkommen Antidoping Norges etablering av varslingskanalen. Etter revisjonen av World Anti-Doping Code (WADC), som nå er inkorporert i NIFs lov, har etterretning og varsling blitt løftet som gode virkemidler i antidopingarbeidet; ved siden av tradisjonelle dopingtester. Jeg har stor tro på at det nye varslingssystemet også vil øke bevisstheten om antidopingarbeidet, og bidra positivt til å sikre en ren idrett og fair play, sier Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident i Norges idrettsforbund.

 

Den nye varslingskanalen finner du her:

http://www.antidoping.no/om-antidoping-norge/nyheter/ny-anonym-varslingskanal-for-doping-i-idretten/

 

- Varslingskanalen vil gjøres tilgjengelig på en egen side på idrettsforbundet.no torsdag 10. mars, og vi oppfordrer også særkretser, regioner, idrettsråd og idrettslag til å gjøre det samme.


Videresend gjerne denne mailen til alle idrettslag i din kommune.

 

Hilsen fra

Anne-Kristine Aas

seniorrådgiver/prosjektleder

Tlf: +47 55 59 58 05
Mob: +47 419 00 995

Hordaland idrettskrets

Norges idrettsforbund

www.idrett.no/hordaland
www.facebook.com/hordalandidrettskrets 


Aktuelt og nyhende
Handlingsplan VIR 2018
Innkalling til Årsmøte 2018
Nytt styre i Voss Idrottsråd 2017
Nytt styre i Voss Idrottsråd 2017
Årsmøte 2017
Årsmøtereferat finn du her
Medlemskontigent
Medlemskontigent for idrettslaga i VIR
 
Årsmelding 2016
Årsmelding 2016
Fråsegn om flaumregulering av Vossavassdraget
Fråsegna finn du her
Idrettsstipend og Edvard B. Hegbom sin ærespris
Edvard B. Hegboms ærespris og idrettsstipend
Voss Idrottsråde har i 2016 vedteke justering av statuttane for minnefondet. Dei nye statuttane finn ein under fana Æresprisar

Varslingskanal for doping i idretten
Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

Flyktninger
 
3-2014

Nye idrettsanlegg

Som ein del av Temaplan for idrett og friluftsliv er det utarbeida ein handlingsplan med ein prioritert og ein uprioritert del.


Voss Idrottsråd
Epost: post@vossidrottsraad.com
        Rediger