Velkommen til Voss Idrottsråd.

 
Idrottsråda er frå 1987 lovfesta organ som kvar kommune skal oppretta. Idrottsrådet er oppretta for at idrottslag, organisasjonar og klubbar skal ha eit eige fellesorgan i kommunen, valt av laga sjølve for å samordna, prioritera, fremja og fylgja opp laga sine interesser overfor kommunen og koordinera arbeidet laga imellom. Idrottsrådet si hovudoppgåve er difor å arbeida for best mogleg rammevilkår for idretten i den enkelte kommune.

Aktuelle linkar
Årsmøte 2019
  

Godkjent årsmelding med rekneskap 2018  Link 


Linkar
Send oss ei melding (Mail) dersom du har linkar som burde vore med, eller om du finn linkar her som ikkje fungerer.

Lover og regler i idretten: Linker her

Idrettslinkar: Linker her

Div.lokale linkar: Linker her

Andre idrettsråd Linker her

Velkommen til Voss Idrottsråd.

 
Idrottsråda er frå 1987 lovfesta organ som kvar kommune skal oppretta. Idrottsrådet er oppretta for at idrottslag, organisasjonar og klubbar skal ha eit eige fellesorgan i kommunen, valt av laga sjølve for å samordna, prioritera, fremja og fylgja opp laga sine interesser overfor kommunen og koordinera arbeidet laga imellom. Idrottsrådet si hovudoppgåve er difor å arbeida for best mogleg rammevilkår for idretten i den enkelte kommune.

Linker

Aktuelt og nyhende
Nytt styre i Voss Idrottsråd 2018
Nytt styre i Voss Idrottsråd 2018
Årsmøte 2018
Årsmøtereferat finn du her
Medlemskontigent
Medlemskontigent for idrettslaga i VIR
 
Idrettsstipend og Edvard B. Hegbom sin ærespris
Edvard B. Hegboms ærespris og idrettsstipend
Voss Idrottsråde har i 2016 vedteke justering av statuttane for minnefondet. Dei nye statuttane finn ein under fana Æresprisar

Varslingskanal for doping i idretten
Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

Flyktninger
 
3-2014

Nye idrettsanlegg

Som ein del av Temaplan for idrett og friluftsliv er det utarbeida ein handlingsplan med ein prioritert og ein uprioritert del.


Voss Idrottsråd
Epost: post@vossidrottsraad.com
        Rediger